Disleksi , Otizm, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite – İzmir
logo
Yabancı Dil Eğitimi

Özel Çocuklar için Özel Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil, toplum olarak korktuğumuz, bir adım geriden izlediğimiz bir başlık. Yabancı dilin gerekliliğinin farkındayız ancak nasıl yapacağımız konusunda tıkanıyoruz. Türkiye’de dil eğitimi genel olarak sınavlara yönelik ve bu nedenle çoğumuz “anlıyor ama konuşamıyoruz”. Gerekli olan durumlarda ise ezberimizden birtakım cümleler arayıp kullanmaya çalışıyoruz. Oysa biz ana dilimizi bu şekilde öğrenip kullanmaya başlamıyoruz. Beynimizin sağ ve sol loblarını kullanarak maruz kaldığımız dili ediniyoruz.

Beynimizin farklı bölgeleri dili anlama ve konuşabilme becerisinde belirleyici oluyor. Beynin Wernicke bölgesi anlamlı ve anlaşılır cümleler kurulmasını sağlıyor. Broca bölgesi ise konuşmanın gerçekleşmesini sağlıyor; kelimeler işleniyor, gramer kuralları kullanılıyor ve bir anlam bütünlüğü kazanıyor. Bu durumda bir dilde söylenenlerin anlaşılması ve kurallara uygun cümlelerin kurulmasında beynimizin farklı bölgeleri kullanılıyor. Eğer bu bölgeleri doğru olarak kullanabiliyorsak, yani bir ana dil konuşabiliyorsak gayet rahat yeni bir dil öğrenebiliriz. Hatta istediğimiz birkaç dili bile öğrenebiliriz.

Yabancı dil öğretiminde ilk olarak bireyin nasıl öğreniyor olduğunun doğru tespit edilmesi gerekir. Öğrenim ancak ve ancak bireyin üstünlük ve eksiklik gösterdiği yönleri göz önüne alınarak, bireye özel uygulanacak öğretim yöntemi ile gerçekleşebilir. Normal gelişim gösteren çocuk ve yetişkinlerde görülen tüm öğrenme zorluklarına ek olarak özel gelişim gösteren bireylerde bireysel özelliklerin doğru tanımlanması esas temeli oluşturmaktadır. Bireylerin fonem farkındalığı ve fonolojik hafızalarının yabancı dil kriterlerine göre değerlendirilmesi bu tanımlama için ilk adımdır. Dili öğrenme sadece ses-sembol bağlantısı kurularak bilgi edinme ile gerçekleşmez. Bizler ancak bu bilginin nasıl kullanılacağı da bilindiği zaman yabancı dili hem anlayan hem de konuşabilen bireyler haline geliriz. Her birey öğrenim aşamasında kendine uygun yöntem, teknik ve stratejiler kullanır. Ancak doğru değerlendirme ve doğru yönlendirme ile akıcı ve işlevsel öğrenme gerçekleşir.

Özel Eğitim Uzmanı Cansu Kançeşme’nin “Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylere Yabancı Dil Öğretimi” içerikli yüksek lisans tezinden yola çıkarak hazırladığımız değerlendirme ve öğretim programları için iletişime geçin.

Öğrenme Güçlüğü

Disleksi

Disgrafi

Diskalkuli

Dispraksi