Disleksi , Otizm, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite – İzmir
logo
Diskalkuli

Çocuğum Matematik Problemlerini Çözemiyor ?

Diskalkuli Nedir? Ne Demektir?

Yunanca ve Latincede “dys” zayıf/kötü, “calculia” sayma demektir. Buna bağlı olarak dyscalculia’nın kelime anlamı için kötü sayma denebilir. Konuyla ilgili pek çok araştırması olan Butterworth (2003), diskalkulinin aritmetik becerileri kazanmak için gereken yetenekleri etkileyen bir durum olmasından dolayı “rakam körlüğü” olarak tanımlamıştır. Pek çok araştırmacı tarafından diskalkuli, aritmetik, matematik öğrenme güçlüğü olarak tanımlanmaktadır. Diskalkuli için kabul gören diğer bir tanım ise; bireyin kronolojik yaşı, ölçümlenmiş zekâ düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda matematiksel becerilerinin beklenenin fark edilir derecede altında olması şeklindedir. Bir başka tanıma göre ise; diskalkuli, aritmetik beceriler kazanma yeteneğini etkileyen bir durumdur. Diskalkulik öğrenenler rakamları ve problemlerle ilgili sezgilerini kullanmada; basit işlemleri, problemleri anlamada ve tüm bunları işlemlemede sorun yaşarlar. Soruyu; doğru yöntemi kullanarak, doğru yanıtlasalar bile, kendilerine güvenmeden, mekanik bir şekilde cevapladıkları görülmektedir.

Diskalkuli – Disleksi Farkı Nedir?

Diskalkuli öğrenme güçlüğü alt başlıklarından biridir. Birlikte görülebilinir fakat birbirleriyle bağıntılı değildir. Çok basit anlamda disleksiye dilsel bilgi üretiminde, anlama veya doğru tepkide bulunmadaki işlev bozukluğu dersek diskalkuliyi de sayısal ve mekânsal bilgi üretiminde, anlama veya tepkide bulunmadaki işlev bozukluğu olarak tanımlayabiliriz. Farklılık gösteren öğrenciler özel eğitim uzmanları tarafından değerlendirilip gösterdiği farklılık ve düzey tam olarak belirlendikten sonra eğitim verilmelidir.

Diskalkuli Nedir

Diskalkuli Nedir ? Tedavisi var mı?

Diskalkulide Zorluk Yaşanan Alanlar Nelerdir?

 • Görsel-uzamsal algı, işlemleme ve ayırt etme, zihinde canlandırma,
 • Sayma, örüntü tanıma ve sürdürme, ardışık bellek, rakamlar için işleyen bellek kullanımı,
 • Öğrenilmiş bilgi ve süreçleri geri çağırma,
 • Motor-koordinasyon gerektiren beceri basamaklarının takibi,
 • Zaman algısı,
 • Yönelim,
 • Sayısal işlemleme hızı.

Alanyazında Diskalkuli için Kullanılan Diğer Terimler Nelerdir?

 1. Özel Öğrenme Güçlüğü / Matematik Bozukluğu (Specific Learning Disability / Disorder in Mathematics SLD-Math)
 2. Matematik Öğrenme Güçlüğü (Math Learning Disability MLD)
 3. Gelişimsel Diskalkuli (Developmental Dyscalculia DD)
 4. Akalkuli (Acalculia)
 5. Gerstmann Sendromu (Gerstmann’s Syndrome)
 6. Matematik Disleksisi (Math Dyslexia)
 7. Matematik Anksiyetesi (Math Anxiety)
 8. Sayısal Bozukluk (Numerical Impairment)
 9. Sayısal Agnozi (Number Agnosia)
 10. Sözel Olmayan Öğrenme Bozukluğu / Güçlüğü (Non-verbal Learning Disorder / Disability NLD)
Diskalkuli

Diskalkuli Eğitimi Nasıl Olmalı ?

Diskalkuli Belirtileri Nelerdir?

 • Zaman, yön, günlük programların hatırlanması, birbirini takip eden olayların hatırlanmasında güçlük,
 • Zamanını organize edememe, sık sık geç kalma veya vaktinden önce harekete geçme,
 • Kişilerin yüz ve isim eşleştirmesinde hata. Kişilerin isimlerini yanlış hatırlama örneğin aynı harfle başlayan isimleri birbirinin yerine kullanma,
 • Toplama, çıkarma, çarpma ve bölmede yanlış sonuç bulma,
 • Finansal planlamada ve para yönetiminde başarısızlık,
 • Günlük hayatta kullanılan para üstünü, adisyonu hesaplama gibi becerilerde başarısızlık,
 • Önceden bilinen numaralar söyleme, sayıları toplama, yerlerini değiştirme, atlama veya tekrarlamada güçlük,
 • Matematiksel kavramları, kuralları, formülleri, işlem sıralarını ve dört işlemi algılamada güçlük,
 • Matematiksel kavramlarda bilgiyi kaydetme ve geri çağırmada zayıf bellek,
 • Bilgiyi genelleme sorunu,
 • Süreci hayal etme ve resmetmede güçlük,
 • Boş daire içinde saatteki sayıları yerleştirmede, dilsiz haritayı doldurmada güçlük,
 • Çevredeki nesneleri hatırlamada güçlük,
 • Kolay kaybolma, zayıf yön algısı, sık sık eşya kaybetme,
 • Müzik alanındaki kavramları algılamada güçlük. Nota okumada, hızlı parmak hareketleri gerektiren enstrümanları çalmada güçlük,
 • Motor-koordinasyon gerektiren ardışık hareketlerde, hızla değişen fiziksel hareketlerin takibinde, zorluk,
 • Oynanan oyunlarda skor hesaplamada güçlük, sıra takibinde karmaşıklık, satranç gibi oyunlarda sınırlı stratejik planlama becerisi,
 • Matematiksel işlem gerektiren görevlerde anksiyete,
 • Sayı sayma sırasında parmakları kullanma eğilimi, zihinden işlem yapmada gerilik,
 • Sayıları ve matematiği bilinmeyen bir yabancı dil gibi görme.
 • Yukarıdaki davranışlardan birini veya birkaçını çocuğunuzda gözlemlemeniz durumunda özel eğitim desteğine başvurmalısınız.

Yukarıdaki davranışlardan birini veya birkaçını çocuğunuzda gözlemlemeniz durumunda özel eğitim desteğine başvurmalısınız.

Öğrenme Güçlüğü

Disleksi

Disgrafi

Diskalkuli

Dispraksi