Disleksi , Otizm, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite – İzmir
logo
Disleksi Nedir

ÇOCUĞUM OKUYAMIYOR!!! Acaba Disleksi mi?

Disleksi Ne Demek?

Disleksi, Öğrenme güçlüğünün alt başlıklarından biridir. Zayıf anlamında “dys” ile sözcük anlamına gelen “lexia” terimlerinin bir araya gelmesiyle dyslexia, Türkçeye disleksi olarak dahil olmuştur. Disleksi kriterlerini taşıyan bireylere disleksik bireyler denilmektedir.

Disleksi Nedir? Ne Değildir?

Disleksi nöroloji temelli yapısal bir bozukluktur. Normal veya üstün zeka puanına sahip bireylerde görülür. Disleksiye, zihinsel engelin eşlik etmesi söz konusu değildir. Disleksi bir hastalık değildir bu yüzden tıbbi bir tedavisi yoktur. Tıbbi tanısı olan bireylerin arkadaşları ile arasında olan performans açığını kapatabilmesi için tek yol özel eğitimdir.

Disleksi Tedavisi Nasıl Olur

Disleksi Tedavi Edilebilir mi?

Nörolojik farklılığa sahip bu bireyler normal veya üstün zeka puan aralığında olmalarına rağmen farklı düşünür ve farklı yollar ile öğrenebilirler. Ayrıca disleksi farklı ama birbiriyle ilişkili fonolojik, görsel ve işitsel faktörlerin işlemleme süreçlerinde yaşanan yetersizlik olarak da kendini gösterir. Bu yetersizliği yaşayan bireylerde dil kazanımında farklı derecelerde etkilenme söz konusudur. En önemli tanı kriteri okuma güçlüğü olan disleksiyi 1. sınıfta okuma çalışmaları başlamadan önce fark etmek oldukça güçtür. Birinci sınıfta okuma-yazma çalışmalarında harfler ile sesleri doğru eşleştirmede zorluk yaşayan çocuklar disleksi için ilk sinyallerini veriyor olabilir. Disleksi tanılama sürecinde hekimlerce işitme ve görme ile ilgili gelişimsel bir farklılık olmadığından emin olunduktan sonra ilk basamak özel eğitim uzmanları tarafından yapılan ayrıntılı bir değerlendirme olmalıdır.

Disleksi BEP

Disleksi Nedir ? Ne Değildir ?

WISC-R Zeka Testi ve Disleksi

Disleksi tanısı için diğer bir adım WISC-R zeka testidir. Test sonucunda sözel ve performans olarak iki farklı puan elde edilir. Bu puanlar en az normal zeka puanı aralığında olmak koşulu ile, iki kategori arasındaki fark 15 veya daha fazla ise “Disleksi” tanısından söz edilebilir.

Okul Öncesi Dönemde Disleksi Kriterleri Nelerdir?

 • Birbirine yakın kelimeleri karıştırma (kapak-kabuk)
 • Sözcükleri telaffuzda sık hatalar yapma
 • Kelimelerin ilk sesini fark edememe (“Anne dediğimde ilk hangi sesi duyuyorsun?” sorusunu cevaplayamama)
 • Kelimelerin son sesini fark edememe (“Baba dediğimde en son hangi sesi duyuyorsun?” sorusunu cevaplayamama)
 • Yönergeleri takip etmede güçlük
 • Gecikmiş el tercihi
 • Renkleri öğrenme güçlük
 • Birer birer saymada güçlük

Okul Sürecinde Disleksi Kriterleri Nelerdir?

 • Sesleri, harfleri tanımada güçlük
 • Sesleri birleştirmede güçlük
 • Hecelemede güçlük
 • Kelimenin içindeki sesleri fark etmede güçlük
 • Akıcı okuyamama
 • Okuduğunu anlamama
 • Çağrışımsal okuma (“yakın arkadaş” sözcük öbeğini “iyi arkadaş” olarak okuma)
 • Ters okuma (ev sözcüğünü ve, çok sözcüğünü koç okuma)
 • Sağ/sol kavramlarını karıştırma (sağını,solunu öğrenememe)
 • Yazarken b-d, h-g, c-ç, gibi harfleri karıştırma

Yukarıdaki davranışlardan birini ya da birkaçını çocuğunuzda gözlemlemeniz durumunda özel eğitim desteğine başvurmalısınız.

Öğrenme Güçlüğü

Disleksi

Disgrafi

Diskalkuli

Dispraksi